Liberating.nl

Toolbox voor scrum master & agile coach

MoSCoW prioritering

Prioriteren. Wat doen we eerst? En waarom? Een lastig vraagstuk in een complexe wereld. Er zijn diverse agile methodieken die je kunnen helpen. Op deze pagina aandacht voor een techniek die niet uit de agile stal komt, maar toch waardevol kan blijken.

Relatief prioriteren 
De MoSCoW prioriteringstechniek kan helpen. Dit is een acroniem voor: Must have, Should have, Could have en Won’t have (this time). Met deze techniek ga je relatief prioriteren in plaats van het gebruikelijke (en vaak nutteloze) absolute prioriteren met classificaties als ‘Hoog/midden/laag prioriteit’. Relatief prioriteren betekent dus dat je zegt ‘X is waardevol, maar als we dan toch moeten kiezen, dan liever Y’.

Stappen

Must have Moetjes. Zonder deze functionaliteit is het niet zinvol, legaal, veilig of werkend te krijgen
Should have Deze functionaliteit is nuttig maar niet vitaal.
Pijnlijk om afscheid van te nemen maar dan nog steeds een waardevol product

Zou met een work around ook kunnen (NB: waak voor TD)

Could have Gewenst maar niet heel belangrijk
Dit weglaten heeft minder impact dan bij de should have’s
Won’t have Geen focus en formeel buiten de realisatie gehouden
Zichtbaar gemaakt voor stakeholders als ‘Nietjes’


Kanttekening
Deze techniek is vooral nuttig als oefening. Waak ervoor dit te zien als in beton gegoten waarheid.

 

Tips over beter prioriteren? Mail ze me!

 

Verder Bericht

Vorige Bericht

Nederlandstalige toolbox
voor scrum masters
en agile coaches

Met onder meer:
Liberating Structures
Tools & tricks
retrospectives
 werk- en spelvormen
 lezen & luisterenScrum ze!

Gerjon Zomer