Liberating.nl

Toolbox voor scrum master & agile coach

Persona

Sommige producten hebben veeeel klanten. Denk aan een website met dagelijks 100.000 bezoekers. Het idee van agile werken is dat je in kleine stapjes (incrementeel) ontwikkelt op basis van wat je weet. feedback dus van echte gebruikers. Als we voldoende kwantitatieve feedback ophalen (meten van gebruik, heatmaps, etc) of kwalitatieve feedback (bijvoorbeeld met een tool als Usabila), kunnen we hierop keuzes voor de doorontwikkeling van ons product baseren.

De praktijk is vaak weerbarstiger. Zo is data meestal multi-interpretabel. Wat doe je als 55% van de gebruikers tevreden is? En is niet elke gebruiker anders? Met eigen wensen?

Het kan helpen om persona op te stellen voor je klantgroepen. Een persona is een archetype dat staat voor de hele klantgroep of marktsegment. We bedenken een echt mens die symbool staat voor de groep.

Werkwijze
Er zijn meerdere manieren om persona op te stellen. Begin* met het opsplitsen van je klanten in groepen die allemaal eenzelfde profiel en wensen hebben. Liefst maximaal 5. Dit is lastig genoeg.

Om de persona zo echt mogelijk te maken, adviseer ik je in ieder geval te zorgen voor de volgende elementen:

  • Naam (vaak werkt een alliteratie als Dirk de Directeur of Ingrid de IT-er) het beste)
  • Foto. Kies een (rechtenvrije) afbeelding van google die het meeste past bij de persoon die je beschrijft
  • Profielschets: kort beschrijving van de mens in werrk- en prive
  • Wat er omgaat in de persona: achtereenvolgens wat denkt, ziet, voelt en doet hij of zij?
  • Probleemscenario: waar kampt hij/zij mee?
  • Alternatieven (die de persona nu inzet

Soms wordt de klantwens bij deze exercitie zo helder, dat het handig is er gelijk een of meer user stories bij te bedenken in het format ‘Als… Wil ik… Zodat…’.

Voorbeeld
Onder deze link vind je de persona van Olivia uit Oud-Zuilen. Deze zetten we regelmatig is als persona voor de workshop scrum koken. Oud Zuilen is de plek waar ons trainingscentrum staat. En Olivia staat dus symbool voor de inwoners van dit durpke. Meer over deze leuke teamactiviteit op scrum koken.nl.

* Voor je begint, is het handig om de afdeling marketing te vragen of zij al persona hebben opgesteld. Of tenminste de klantgroepen in kaart hebben gebracht.

 

Heb je leuke of betere manieren voor het opstellen van persona, mail ze me!

 

Verder Bericht

Vorige Bericht

Nederlandstalige toolbox
voor scrum masters
en agile coaches

Met onder meer:
Liberating Structures
Tools & tricks
retrospectives
 werk- en spelvormen
 lezen & luisterenScrum ze!

Gerjon Zomer