Liberating.nl

Toolbox voor scrum master & agile coach

Knock-out 5

Oké, dan heb je een prachtig business opportunity gespot. Een gat in de markt. Jouw product gaat het helemaal worden!

Je hebt alles vastgelegd in een vuistdik business plan (voor de financiering) en de ontwikkeling alvast gewatervalt in Microsoft projects en een solide P3O opgezet. Of – mijn voorkeur – je werkt vanuit een agile gedachte en hebt slechts een visie op hoofdlijnen uitgewerkt in een prachtige roadmap en gaat de ontwikkeling van je product scrummen. Top!

Maar geen van beide biedt een garantie op succes. Niets geeft die garantie. Gebruik wat je altijd bij je hebt: je gezonde, kritische geest. In mijn jaren als ondernemer heb ik een groot aantal start-ups gehad. Helaas zijn de meeste ervan een vroegtijdige dood gestorven. En vaak bekroop me dan achteraf het gevoel dat ik eigenlijk bij de start al wist dat het niet zou werken. Vandaar dat ik de Knock-out 5 heb bedacht.

Doel
Eén van de principes van agile is het ‘maximaliseren van het niet-doen’. Combineer dit met wat oma al zei: ‘Begint eer ge begint’, en je hebt de Knock-out 5. Met deze eenvoudige werkvorm voorkom je dat je tijd, energie en geld steekt in iets dat eigenlijk bij de start al zinloos was.

Werkwijze
Stap 1. Schrijf zoveel mogelijk redenen op waarom het NIET gaat lukken. Doe dit met zoveel mogelijk mensen. Gebruik een whiteboard en post-it’s.
Stap 2. Via dotvoting bepaal je de belangrijkste vijf struikelblokken; de voornaamste redenen waarom het niet gaat lukken.
Stap 3. Bedenk plenair voor alle 5 struikelblokken een eerlijk weerwoord. Laat de aanwezigen hun ideeën bij het betreffende struikelblok plakken.
Stap 4. Bespreek de ideeën plenair.
Stap 5. Start je business pas als je voor alle 5 een bevredigende oplossing hebt gevonden.

(Mijmering. Och was ik maar Simon Sinek. Dan zou ik deze eenvoudige methodiek opkloppen tot een fraai geïllustreerd boek (dat geheid een best seller zou worden) en mijn gedachtengoed middels peperdure seminars verspreiden over de wereld. Och.)

Meer over de werkvormen op liberatingstructures.com 

 

Vorige Bericht

Nederlandstalige toolbox
voor scrum masters
en agile coaches

Met onder meer:
Liberating Structures
Tools & tricks
retrospectives
 werk- en spelvormen
 lezen & luisterenScrum ze!

Gerjon Zomer