Liberating.nl

Toolbox voor scrum master & agile coach

Categorie

Boeken, blogs, artikelen en podcasts

Agile en scrum blogs

Scrum boeken

Boeken over agile coaching

Leesvoer over scaling

Agile podcasts

Nederlandstalige toolbox
voor scrum masters
en agile coaches

Met onder meer:
Liberating Structures
Tools & tricks
retrospectives
 werk- en spelvormen
 lezen & luisterenScrum ze!

Gerjon Zomer