Liberating.nl

Toolbox voor scrum master & agile coach

Categorie

Agile en scrum werkvormen

Scrum koken

Lean ball game

Agile spelen en spellen

Nederlandstalige toolbox
voor scrum masters
en agile coaches

Met onder meer:
Liberating Structures
Tools & tricks
retrospectives
 werk- en spelvormen
 lezen & luisterenScrum ze!

Gerjon Zomer