Liberating.nl

Toolbox voor scrum master & agile coach

Leesvoer over scaling

Ik heb op zich niks tegen scaling frameworks als SAFe, DaD en LeSS. Waar ik wel moeite mee heb is als frameworks om een traditioneel ingerichte organisatie heen worden gekneed. Of als een framework direct geïmplementeerd wordt vanaf de start van het agile werken. Scrum is een leerproces. Leren is een proces van vallen en opstaan. Door scrum vanaf het begin te combineren met een scaling framework, ontneem je scrum teams de kans om vast te lopen en zélf een oplossing te zoeken. Scrum biedt zelf voldoende aanknopingspunten voor een goede samenwerking tussen teams en uitlijning met de organisatievisie. Mits je organisatie- en teamstructuur hierop aansluit*.

Enfin, op deze pagina verzamel ik leesvoer over agile scaling dat ik de moeite waard vind.

Scaling Agile in Organisaties – Henny Portman (***)
Oké, het is wat saai geschreven en vormgegeven (en leven gaat het al helemaal niet) maar dit boek is een prima introductie in de verschillende scaling frameworks. Kopen >>

* Agile werken – en zeker ook scaling – vraagt om cross-disciplinaire teams die het totale maakproces van een product/oplossing bestrijken. Weg met de silo’s! Ik heb een eenvoudig filmpje gemaakt over het verschil tussen een component team en een feature team.

SAFe
Het Scaled Agile Framework – uit de koker van voormaliger IBM-er Dean Leffingwell – wordt veel ingezet bij grote, traditionele organisaties die de transitie van Taylorisme naar Agile willen vormgeven. Het verkoopt makkelijk als merger tussen agile en PMO. SAFe voegt complexiteit toe aan organisaties, in plaats van de agile filosofie die juist uitgaat van eenvoud.

Ik heb reëele bedenkingen bij het SAFe framework (zowel gebaseerd op de theorie als mijn werkpraktijk) maar ik laat graag het woord aan Bas Vodde*.  Bas spreekt zich in deze podcast voor het eerst expliciet uit tegen SAFe. Zijn kernboodschap: SAFe heeft niets te maken met agile werken. Couldn’t agree more.

Luister de podcast (vanaf 34:23)

LeSS
* Ja, Bas heeft samen met Craig Larman een concurrerend scalings framework (LeSS) bedacht. En nee, Bas doet niet aan competition bashing, zijn mening over SAFe is gebaseerd op zijn zoektocht naar waarheid, naar wat werkt. En naar het ontmaskeren van de oude wereld in een agile vermomming.  LeSS is naar mijn mening gewoon een veel logischere opschaling van het scrum framework dan SAFe. LeSS focust op wat de naam al zegt: Minder. Simpeler. KISS. Essentie.
SAFe focust op hoe om te gaan met complexiteit, LeSS kijkt waarom de complexiteit überhaupt bestaat.

Een must-read voor elke agilist – of je nu wilt scalen of niet – is het boek Scaling Lean & Agile Development en het ‘partnerboek’ Practices for Scaling Lean & Agile Development. Craig Larman en Bas Vodde geven een compleet overzicht van het agile domein. De kern: create a culture of experimentation. Exit SAFe. Een combinatie van kennis, kunde, zelfkennis en humor.

Brave New Work
Een uitdijende organisatie heeft groeipijnen. Dat is logisch en onvermijdelijk. Echt? Aaron Digman – founder van The Ready – heeft inspirerende ideeen en inzichten over het inrichten van organisaties. Lees zijn boek Brave New Work en je krijgt gegarandeerd weer hoop dat het toch echt anders kan. Ook in jouw organisatie 🙂

Tips voor goede boeken over agile scaling? Mail ze me!

Verder Bericht

Vorige Bericht

Nederlandstalige toolbox
voor scrum masters
en agile coaches

Met onder meer:
Liberating Structures
Tools & tricks
retrospectives
 werk- en spelvormen
 lezen & luisterenScrum ze!

Gerjon Zomer